GARANTIJA

Būtinai išsaugokite pirkimo kvitą.

Ifö garantuoja, kad atlygins už gaminių defektus, atsiradusius dėl projektavimo, medžiagų ar darbų kokybės trūkumų, jei tokie defektai atsirado ne vėliau nei per 2 metus nuo produkto įsigijimo. Pagal garantiją, Ifö nemokamai pakeis pirkėjui defektų turinčias prekes ar dalis tokiomis pačiomis ar lygiavertėmis prekėmis ar dalimis.

Galimas gabenimo ir montavimo išlaidas apmoka pirkėjas.
Garantija neapima defektų, atsiradusių dėl blogo ar netinkamo montavimo, priežiūros, eksploatacijos ar remonto, ir defektų, atsiradusių po prekių pristatymo. Be to, garantija neapima defektų, atsiradusių dėl vandenyje esančių nešvarumų ar kitokio pobūdžio įprasto nusidėvėjimo. Ifö neprisiima atsakomybės už prekių tinkamumą pirkėjo numatytam naudojimui