Privatumo politika

 

Privatumo politika ir duomenų saugos informacinis pranešimas klientams, tiekėjams ir kitiems verslo partneriams


1. Taikymo sritis

1.1. Mums rūpi jūsų asmens duomenų apsauga. Šios privatumo politikos tikslas yra informuoti Geberit Internetinių paslaugų, konkrečiai www.ifo.lt svetainės(-ių), naudotojus, taip pat klientus, tiekėjus ir kitus verslo partnerius apie tai, kaip Geberit įmonės, esančios ES, Šveicarijoje ir Norvegijoje, tvarko asmens duomenis. Atsižvelgiant į tai, ne visi pateikiamos informacijos aspektai gali būti taikomi jums.
1.2. Asmens duomenys, šioje privatumo politikoje reiškia bet kokius duomenis, kurie yra susiję arba kuriuos galima susieti su Jumis, pvz., Jūsų vardas, adresas ar el. paštas.

2. Duomenų valdytojas
2.1. Geberit tinklalapio, kurį lankote, administratorius ir valdytojas yra tinklapio rekvizituose nurodyta Geberit įmonė.
2.2. Atitinkamai, duomenų valdytojas, atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą, yra UAB Geberit, Senasis Ukmergės kel. 4, Užubaliai, LT-14302, Vilniaus raj. sales.lt@geberit.com

3. Duomenų apsaugos pareigūnas 
Mūsų duomenų apsaugos pareigūnui galite rašyti el. pašto adresu dataprotection@geberit.com arba mūsų pašto adresu, nurodę papildomą informaciją: „Duomenų apsaugos pareigūnui“.
4. Automatinis duomenų rinkimas ir tvarkymas Geberit tinklalapiuose 

4.1 Kaip ir kiekviename tinklalapyje, mūsų serveris automatiškai ir laikinai renka duomenis į serverio žurnalų rinkmenas (angl. log files), kuriuos perduoda naršyklė, jei šios funkcijos jūs neišjungėte. Jei norite lankytis mūsų tinklalapiuose, turėkite omenyje, kad mums būtina rinkti tam tikrus duomenis, kurie mums būtini techniniu požiūriu, kad galėtume jums rodyti savo tinklalapius ir užtikrintume jų stabilumą bei saugumą: 
- Užklausą atsiuntusio kompiuterio IP adresas
- Kliento užklausa dėl rinkmenos
- http atsakymo kodas
- Tinklalapis, iš kurio lankotės pas mus (šaltinio universalusis adresas, URL)
- Serverio užklausos laikas
- Naršyklės tipas ir versija
- Užklausą atsiuntusio kompiuterio naudojama operacinė sistema

4.2 Šios serverio žurnalų rinkmenos (angl. log files) nebus tvarkomos tokiu būdu, kuris identifikuotų individualius asmenis. Jei minėtoje informacijoje yra asmens duomenų (ypač IP adresas), jie renkami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies f punkto pagrindu. Tokiu atveju mūsų teisėtas interesas renkant tokius asmens duomenis yra užtikrinti, kad mūsų tinklalapiai veiks tinkamai. Jei pageidaujate išsamesnės informacijos apie interesų balansavimą, kuris turi būti atliekamas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, kreipkitės į mus 2 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis. Aukščiau nurodytų duomenų rinkimas yra reikalingas mūsų tinklalapio funkcijoms teikti.

4.3 Mūsų tinklalapiai naudoja toliau nurodytas technologijas ir priemones. Jei nepageidaujate, kad mes naudotume tam tikras iš jų, prie kiekvienos priemonės pateikėme įvairias galimybes ir nustatymus, kuriais galėsite užkirsti kelią jų naudojimui.

4.4 „Google Analytics“ 


4.4.1 Mūsų tinklalapiai naudoja „Google Analytics“ tinklapio analizės paslaugą, kurią teikia Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, JAV; toliau tekste vadinama „Google“). Paslaugos režimas, kurį naudojame, yra „Universal Analytics“ režimas. Juo galima duomenis, seansus ir sąveiką keliuose prietaisuose priskirti pseudonimizuotam naudotojo vardui (User ID), taip sudarant mums galimybę analizuoti naudotojo veiklą keliuose prietaisuose. „Google Analytics“ naudoja slapukus – tekstines rinkmenas, kurios išsaugomos jūsų kompiuteryje ir kurios padeda analizuoti jūsų veiklą tinklalapyje. 
4.4.2 Slapukų sugeneruota informacija apie tai, kaip jūs naudojate mūsų tinklalapį(-ius), paprastai perduodama į Google serverį JAV ir ten išsaugoma. Kadangi mūsų tinklalapiuose yra įjungta IP anonimizavimo funkcija, jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose valstybėse, priklausančiose Europos ekonominės erdvės susitarimui, Google prieš tai sutrumpina. Tik išimtiniais atvejais visas IP adresas perduodamas į Google serverį JAV ir prieš jį sutrumpinant. Naudojantis „Google Analytics“ programa, jūsų naršyklės perduotas IP adresas nėra susiejamas su kitais Google surinktais duomenimis. Google naudoja šią informaciją, kad galėtų įvertinti, kaip jūs naudojate šį tinklalapį, sudaryti ataskaitas apie tinklalapio veikimą ir suteikti papildomas, su tinklalapio ir Interneto naudojimu susijusias paslaugas tinklalapio valdytojui.
4.4.3 Jūs galite neleisti išsaugoti slapukų atitinkamai pakeitę savo naršyklės programinės įrangos nustatymus. Tačiau norėtume atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju gali atsitikti taip, kad negalėsite naudotis visomis tinklalapio funkcijomis. Be to, jūs galite neleisti įrašyti slapukais sugeneruotų ir su jūsų veikla tinklalapyje susijusių duomenų (įskaitant jūsų IP adresą) bei neleisti Google tvarkyti šių duomenų: jums reikia parsisiųsdinti ir įdiegti naršyklės plėtinį (adresu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Atsisakymo („opt-out“) slapukai neleis ateityje rinkti jūsų duomenų, kai apsilankysite konkrečiame tinklalapyje. Jei norite užkirsti kelią „Universal Analytics“ programai rinkti duomenis įvairiuose prietaisuose, atsisakymo funkcija turi būti įdiegta visose naudojamose sistemose.
4.4.4 „Google Analytics“ programa naudojama remiantis mūsų teisėtu interesu sukurti paslaugą, kuri atitiktų mūsų vartotojų poreikius, atlikti statistinę analizę ir reklamuoti mūsų tinklapių veiksmingumą. Teisinis pagrindas yra nustatytas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte.

4.5 „Google AdWords“

4.5.1 Mes naudojame „Google AdWords“ priemones (įskaitant „Google AdWords Remarketing“), kad skelbdami reklamas (vadinamas „Google AdWords“) išoriniuose tinklalapiuose galėtume atkreipti dėmesį į mūsų patrauklius pasiūlymus. Atsižvelgdami į reklamos kampanijose surinktus duomenis, galime įvertinti, ar konkrečios reklamos yra sėkmingos. Mes naudojamės šia priemone norėdami parodyti reklamą, kuri jums gali būti įdomi, patraukliau pristatyti savo tinklalapį atsižvelgiant į jūsų specifinius poreikius ir teisingiau apskaičiuoti mūsų reklamos išlaidas.
4.5.2 Šias reklamas Google teikia per vadinamąsias „Ad Server“ reklamos transliavimo sistemas. Tam mes naudojame „Ad Server“ slapukus, kuriais galima įvertinti tam tikrus rezultatų matavimo duomenis, pvz., kaip dažnai parodomos reklamos ar kaip dažnai naudotojai ant jų spragteli. Jei per Google reklamą patenkate į mūsų tinklalapį, „Google AdWords“ jūsų kompiuteryje išsaugo slapuką. Šie slapukai paprastai po 90 dienų baigia galioti ir jie nėra skirti tam, kad jais būtų galima nustatyti jūsų tapatybę. Su šiuo slapuku paprastai išsaugomi (kaip analizės reikšmės) „Unique Cookie ID“, „Ad Impressions“ skaičiai pagal reklamos talpinimo vietas („Frequency“), paskutinė rodyta reklama (svarbu „Post View“ konversijoms) ir atsisakymo informacija (žymos, kad naudotojas nebenori, kad reklamos būtų rodomos). 
4.5.3 Šie slapukai leidžia Google atpažinti jūsų Interneto naršyklę. Jei naudotojas apsilanko tam tikruose „AdWords“ kliento tinklalapio puslapiuose ir jo kompiuteryje išsaugotas slapukas dar galioja, Google ir klientas gali pamatyti, kad naudotojas spragtelėjo ant skelbimo ir buvo nukreiptas į šį puslapį. Kiekvienam „AdWords“ klientui priskiriamas vis kitas slapukas. Todėl slapukų negalima atsekti per „AdWords“ klientų tinklalapius. Taikydami minėtas reklamos priemones, mes patys nerenkame ir netvarkome jokių asmens duomenų. Mes iš Google gauname tik statistikos analizes. Remdamiesi šiomis analizėmis, galime suprasti, kurios iš paskelbtų reklamų yra labiausiai veiksmingos. Taikydami reklamos priemones, mes negauname jokių papildomų duomenų, pirmiausia mes negalime pagal šiuos duomenis nustatyti naudotojo tapatybės.

4.6 „Google“ „DoubleClick“ priemonė 
4.6.1 Mūsų tinklalapiuose naudojama Google „DoubleClick“ priemonė. „DoubleClick“ priemonė išsiunčia slapukus, kad būtų įjungta naudotojui aktuali reklama, pagerėtų ataskaitų teikimas apie kampanijos rezultatus arba (įjungus „Frequency Capping“ funkciją) naudotojui nebūtų daug kartų rodoma ta pati reklama. Naudodama „Cookie ID“, Google įvertina, kokios reklamos kokioje naršyklėje buvo rodytos, taip užkertant kelią tos pačios reklamos rodymui tam pačiam naudotojui daug kartų. Be to, „DoubleClick“ priemonė, naudodama „Cookie ID“, fiksuoti konversijas, susijusias su „Ad Request“. Konversija atsitinka, pavyzdžiui, tuomet, kai naudotojas mato „DoubleClick“ reklamą ir vėliau su ta pačia naršykle apsilanko reklamos davėjo tinklalapyje ir ten kažką nusiperka. Google teigia, kad „DoubleClick“ slapukuose nėra renkama asmens informacija
4.6.2 Dėl naudojamų Google priemonių „AdWords“ ir „DoubleClick“ jūsų naršyklė automatiškai sukuria tiesioginį ryšį su Google serveriu. Mes negalime daryti jokio poveikio duomenų, kurie renkami šiomis Google priemonėmis, apimčiai ir vėlesniam tvarkymui, todėl informuojame jus remdamiesi mūsų turimomis žiniomis. „Kadangi „Double Click“ integruotas mūsų tinklalapio paslaugose, Google gaus informaciją, kuomet jūs apsilankysite atitinkamoje mūsų tinklalapio dalyje ar spragtelėsite ant vienos iš mūsų reklamų. Jei jūs esate įsiregistravę Google paslaugoms gauti, Google gali priskirti jūsų apsilankymą prie jūsų paskyros. Net jei jūs nesate registruoti Google platformoje, ir (arba) prie jos neprisijungėte, Google vis tiek gali įsiminti ir išsaugoti jūsų IP adresą. 
4.6.3 Išsamesnę informaciją apie Google „DoubleClick“ priemonę rasite čia: https://www.doubleclickbygoogle.com ir apie Google duomenų apsaugą: https://policies.google.com/privacy?hl=en. 
4.7 Galite įvairiais būdais atsisakyti dalyvauti „Google AdWords“ ir „DoubleClick“ priemonėse: 
4.7.1 atitinkamai nustatydami savo naršyklę; pirmiausia, neleisdami naudoti trečiųjų šalių slapukų negausite reklamos iš trečiųjų šalių; 
4.7.2 išjungdami slapukus konversijų sekimui: nustatykite savo naršyklę taip, kad būtų blokuojami „https://adwords.google.com/home/“ domeno slapukai, plačiau: https://adssettings.google.com. šis nustatymas panaikinamas, kai ištrinate savo slapukus;
4.7.3 išjungdami su jūsų interesais siejamos reklamos rodymą tų tiekėjų, kurie dalyvauja savireguliacijos kampanijoje „About Ads“, spragtelėdami ant nuorodos http://www.aboutads.info/choices, tačiau šis nustatymas panaikinamas, kai ištrinate savo slapukus; 
4.7.4 ilgam išjungdami tas priemones savo „Firefox“, „Internet Explorer“ ar „Google Chrome“ naršyklėse spragtelėję nuorodą http://www.google.com/settings/ads/plugin. Norėtume atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju gali atsitikti taip, kad negalėsite naudotis visomis šio tinklalapio funkcijomis. 
4.8 Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas naudojantis Google „DoubleClick“ priemone yra, siekis teikti interesus atitinkančią reklamą bei vykdyti bendrą rinkos tyrimą. Jei pageidaujate išsamesnės informacijos apie interesų balansavimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, kreipkitės į mus aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

4.9 „AppNexus“, „Media Innovation Group“, „Adform“, „Plista“, „Sizmek“ 


4.9.1 Mūsų tinklalapiuose taip pat naudojamos šios priemonės iš „AppNexus“, „Media Innovation Group“, „Adform“, „Plista“ ir „Sizmek“.94.9.2 Šios priemonės naudoja slapukus, siekiant rodyti naudotojui svarbią reklamą, pagerinti ataskaitų teikimą apie kampanijos rezultatus, taip pat siekiant, kad naudotojui nebūtų daug kartų rodoma ta pati reklama. Naudodamos „Cookie ID“, šios priemonės registruoja, kokia reklama įjungiama kokioje naršyklėje, ir, jei įjungta „Frequency Capping“ funkcija, apsaugo, kad naudotojui nebūtų daug kartų rodoma ta pati reklama. Remiantis šiais tiekėjais – trečiosiomis šalimis, šių priemonių slapukuose nėra renkama asmens informacija. 
4.9.3 Dėl naudojamų priemonių jūsų naršyklė automatiškai sukuria tiesioginį ryšį su atitinkamo tiekėjo – trečiosios šalies serveriu. Mes negalime daryti jokio poveikio duomenų, kurie renkami šiomis priemonėmis, apimčiai ir vėlesniam tvarkymui, todėl informuojame jus remdamiesi mūsų turimomis žiniomis. Kadangi šios priemonės integruotos mūsų tinklalapio paslaugose, Naudodami priemones tiekėjai – trečiosios šalys gauna informaciją, kad jūs apsilankėte atitinkamoje mūsų tinklalapio dalyje arba spragtelėjote ant vienos iš mūsų reklamos.
4.9.4 Naudojame šias priemones remdamiesi BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu tam, pateiktume naudotojų interesus atitinkančią reklamą ir bendro rinkos tyrimo tikslais. Jei pageidaujate išsamesnės informacijos apie interesų balansavimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, kreipkitės į mus aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis. 
4.9.5 Išsamesnę informaciją apie šiame punkte nurodytas priemones rasite čia: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de, http://www.themig.com/en-us/privacy.html, https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/, https://www.plista.com/about/privacy/, https://www.sizmek.com/privacy-policy/. 
4.10 Galite įvairiais būdais atsisakyti dalyvauti „AppNexus“, „Media Innovation Group“, „Adform“, „Plista“ ir „Sizmek“ priemonėse:
4.10.1 atitinkamai nustatydami savo naršyklės programinę įrangą, pirmiausia, neleisdami naudoti trečiųjų šalių slapukų, negausite reklamos iš trečiųjų šalių; 
4.10.2 išjungdami slapukus konversijų sekimui: nustatykite savo naršyklę taip, kad būtų blokuojami www.appnexus.com, www.themig.com, https://site.adform.com, www.plista.com, www.sizmek.com domenų slapukai;
4.10.3 išjungdami su jūsų interesais siejamos reklamos rodymą tų tiekėjų, kurie dalyvauja savireguliacijos kampanijoje „About Ads“, spragtelėdami ant nuorodos http://www.aboutads.info/choices, tačiau šis nustatymas panaikinamas, kai ištrinate savo slapukus; 
4.10.4 ilgam išjungdami tas priemones savo „Firefox“, „Internet Explorer“ ar „Google Chrome“ naršyklėse spragtelėję nuorodą http://www.google.com/settings/ads/plugin. Norėtume atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju gali atsitikti taip, kad negalėsite naudotis visomis šio tinklalapio funkcijomis.

4.11 „Facebook Custom Audiences“ 

4.11.1 Mūsų tinklalapiuose taip pat naudojama Facebook Inc.,(1601 South California Avenue, Palo Alto, Kalifornija 94304, JAV) pakartotinės rinkodaros (angl. remarketing) funkcija „Custom Audiences”, leidžianti tinklalapio naudotojams gauti interesus atitinkančią reklamą („Facebook Ads“), kai jie lankosi socialiniame tinkle „Facebook“ arba kituose tokią priemonę naudojančiuose tinklalapiuose. Mes naudojamės šia priemone norėdami parodyti reklamą, kuri jums būtų įdomi, ir pritaikyti savo tinklalapius pagal jūsų interesus. 
4.11.2 Dėl naudojamos rinkodaros priemonės jūsų naršyklė automatiškai sukuria tiesioginį ryšį su „Facebook“ serveriu. Mes negalime daryti jokio poveikio duomenų, kurie renkami šiomis „Facebook“ priemonėmis, apimčiai ir vėlesniam tvarkymui, todėl informuojame jus remdamiesi mūsų turimomis žiniomis. Kadangi „Facebook Custom Audiences“ yra integruota mūsų tinklalapyje, „Facebook“ gaus informaciją, kada jūs apsilankysite atitinkamoje mūsų tinklalapio dalyje arba spragtelėsite ant vienos iš mūsų reklamų. Jei jūs esate užsiregistravę „Facebook“ paslaugai, „Facebook“ gali priskirti jūsų apsilankymą prie jūsų paskyros. Net jei jūs nesate registruoti „Facebook“ platformoje, ir (arba) prie jos neprisijungėte, „Facebook“ vis tiek gali įsiminti ir išsaugoti jūsų IP adresą bei kitus tapatybės nustatymo požymius.
4.11.3 „Facebook Custom Audiences“ funkciją galite išjungti atitinkamai nustatę savo naršyklę arba, jei esate prisijungęs prie „Facebook“, adresu https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_. 
4.11.4 Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas naudojantis šia priemone yra galimybė platinti interesais pagrįstą reklamą. Jei pageidaujate išsamesnės informacijos apie interesų balansavimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, kreipkitės į mus aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis. 
4.11.5 Daugiau informacijos apie „Facebook“ atliekamą duomenų tvarkymą rasite čia: https://www.facebook.com/about/privacy.

4.12 Slapukai 

4.12.1 Be nuo 4.4 iki 4.11 punktuose minėtų slapukų, mūsų tinklalapiuose naudojami papildomi slapukai. Slapukai yra nedidelės tekstinės rinkmenos, kurios išsaugomos jūsų naršyklės vietinėje priešatmintėje (angl. local cache). Toliau nurodytus slapukus naudojame tik mes, kad galėtume užtikrinti jūsų naudojamų paslaugų įgyvendinimą ir teikimą. Tai pagrįsta BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Mūsų teisėtas interesas tvarkant duomenis yra susijęs su tuo, kad būtų optimizuoti tinklalapio nustatymai jūsų naudojamam galiniam prietaisui ir suderintos naudotojo sąsajos. Jei pageidaujate išsamesnės informacijos apie interesų balansavimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, kreipkitės į mus aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis. Mūsų tinklalapiuose naudojami šių rūšių slapukai, kurių apimtis ir veikimas toliau paaiškinami: – Laikini slapukai (žr. 4.12.2 dalį) – Nuolatiniai slapukai (žr. 4.12.3 dalį). 
4.12.2 Laikini slapukai automatiškai ištrinami uždarius naršyklę. Jiems pirmiausia priskiriami sesijų slapukai. Jie išsaugo vadinamąjį sesijos ID, kuris padeda įvairias jūsų naršyklės užklausas priskirti prie bendros sesijos, todėl jūsų kompiuteris atpažįstamas, kai sugrįžtate į mūsų tinklalapį. Sesijų slapukai ištrinami, kai tik atsijungiate arba uždarote naršyklę. 
4.12.3 Nuolatiniai slapukai automatiškai ištrinamo po tam tikro laiko, kuris gali būti skirtingas kiekvienam slapukui. Jūs galite bet kada ištrinti slapukus savo naršyklės saugumo nustatymuose. 
4.12.4 Jūs galite sukonfigūruoti savo naršyklės nustatymus savo nuožiūra ir, pvz., nesutikti priimti trečiųjų šalių slapukų arba apskritai visų slapukų. Norėtume atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tuomet gali atsitikti taip, kad negalėsite naudotis visomis mūsų tinklalapių funkcijomis.

5. Savo noru pateiktų duomenų rinkimas ir tvarkymas

5.1. Mes renkame ir tvarkome asmens duomenis, kurie buvo savanoriškai pateikti pačių klientų, tiekėjų ir kitų verslo partnerių bendradarbiavimo su mumis metu (pvz., el. paštu, telefonu ar per mūsų tinklalapius). Duomenis tvarkome šiais tikslais: 
5.1.1. Vykdydami sutartį su jumis, administruodami jūsų užklausas ar užsakymus arba imdamiesi ikisutartinių priemonių, mes tvarkome jūsų asmens duomenis (pvz., vardą, pavardę, el. pašto adresą, adresą, gimimo datą, telefono numerį, pareigybes ir banko informaciją). Duomenų tvarkymo tikslai priklauso nuo konkrečios veiklos. Mes renkame šiuos duomenis norėdami suteikti jums atitinkamas paslaugas ir vykdyti sutarties nuostatas. Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas.
5.1.2. Mes naudojame jūsų duomenis reklamos arba klientų apklausos tikslais, siekdami informuoti apie produktus, paslaugas ar renginius, pirmiausia siusdami reklamą paštu, el. paštu (naujienlaiškiais) ar kitomis kontaktavimo formomis (pvz., SMS ar telefonu). Tokiu atveju mūsų teisėtas interesas teikti jums tinkamą reklamą pagrįstas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Jei pageidaujate išsamesnės informacijos apie interesų balansavimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, kreipkitės į mus aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis. Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų duomenys būtų naudojami reklamos tikslais. Išsamesnę informaciją apie galimybę nesutikti rasite šio pareiškimo apie privatumo apsaugą 7 dalyje. 5.1.3. Jei pagal konkrečių valstybių vietos teisės aktus mes privalome gauti jūsų išankstinį sutikimą, kad galėtume naudoti šias reklamos priemones, mes taip ir padarysime. Tokiais atvejais Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Jei norite tai padaryti, kreipkitės į mus nurodytais kontaktiniais duomenimis arba laikykitės nurodymų, pateikiamų mūsų reklamos skelbimuose. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 
6 Jūsų duomenų perdavimas trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenys niekada nebus perduodami trečiosioms šalims be jūsų iš anksto pateikto sutikimo. Vienintelė išimtis taikoma šiais atvejais: 
6.1 Vykstant teisiniam persekiojimui Jei tai būtina tiriant mūsų paslaugų neteisėtą naudojimą arba vykdant teisinį persekiojimą, asmens duomenys yra perduodami atitinkamoms teisėsaugos institucijoms ir, jei reikia, nukentėjusiems tretiesiems asmenims. Tačiau taip atsitinka tik tuomet, kai yra konkrečių įrodymų, kad buvo atlikti neteisėti veiksmai arba buvo piktnaudžiaujama. Perduoti duomenis galima taip pat tada, kai tai būtina vykdant naudojimo sąlygas arba kitus susitarimus. Be to, mes esame teisiškai įpareigoti tam tikrų valstybės įstaigų prašymu teikti atitinkamą informaciją, pvz. teisėsaugos institucijoms, institucijos, kurios turi teisę už nusižengimus skirti pinigines baudas, finansų valdžios institucijos. Tokiais atvejais, duomenys perduodami remiantis mūsų teisėtu interesu kovoti su piktnaudžiavimu, padėti baudžiamajam persekiojimui ir siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti reikalavimus, pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Jei pageidaujate išsamesnės informacijos apie interesų balansavimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, kreipkitės į mus aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

6.2 Duomenų tvarkytojai 

Teikdami savo paslaugas mes pasitelkiame su mumis sutartimi susaistytas kitų įmones ir išorės paslaugų teikėjus (toliau – duomenų tvarkytojai). Tokiais atvejais asmens duomenys perduodami tiems duomenų tvarkytojams, kad jie galėtų toliau teikti savo paslaugas. Be to, asmens duomenys perduodami kitoms „Geberit“ grupės įmonėms. Duomenų tvarkytojus mes rūpestingai atrenkame ir nuolat tikriname. Duomenų tvarkytojai gali naudoti duomenis tik mūsų nurodytais tikslais, be to, jie sutartimi įpareigojami jūsų duomenis tvarkyti tik pagal šį pareiškimą apie privatumo apsaugą ir taikomus duomenų apsaugos įstatymus. Konkrečiai mes naudojame pirmiausia šiuos duomenų tvarkytojus: 
6.2.1 Kitas „Geberit“ įmones, norėdami centralizuotai administruoti klientus ir užsakymų vykdymą 
4.2.2 Kitas „Geberit“ įmones, norėdami centralizuotai teikti informacinių technologijų paslaugas kitoms grupės įmonėms 
6.2.3 Logistikos paslaugų teikėjus, norėdami jums išsiųsti produktus, rinkodaros medžiagą ar kitus objektus, kuriuos iš mūsų užsisakėte
6.2.4 Mokėjimo paslaugų teikėjus, norėdami tvarkyti galimus jūsų mokėjimus mums ir mūsų - jums
6.2.5 Paslaugos teikėjus, teikiančius montavimo arba aptarnavimo po pardavimo paslaugas 
6.2.6 Paslaugų teikėjus, platinančius naujienlaiškius ar vykdančius klientų apklausas.
6.2.7 Informacinių technologijų paslaugų teikėjus, kurie tiekia programinę ir aparatinę įrangą bei atlieka techninę priežiūrą. Duomenys duomenų tvarkytojams perduodami remiantis BDAR 28 straipsnio 1 dalimi arba, alternatyviai, remiantis mūsų teisėtu interesu naudotis su specializuotais duomenų tvarkytojais susijusiais ekonominiais ir techniniais pranašumais bei atsižvelgiant į aplinkybę, kad jūsų teisės ir interesai saugant jūsų asmens duomenis nėra viršesni už mūsų interesą, (žr. BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą). Jei pageidaujate išsamesnės informacijos apie interesų balansavimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, kreipkitės į mus aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

7.Jūsų teisės

7.1 Kalbant apie mūsų tvarkomus jūsų asmens duomenis, jūs turite toliau nurodytas teises. Norėdami įgyvendinti savo teises, kreipkitės raštu į mus prieš tai nurodytais kontaktiniais duomenimis arba šiuo el. pašto adresu: dataprotection@geberit.com.
7.2 Teisė susipažinti su asmens duomenimis Jūs turite teisę bet kuriuo metu paprašyti leisti susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis, susijusiais su jumis. Šia teise galite pasinaudoti pagal BDAR 15 straipsnį. 
7.3 Teisė į duomenų ištaisymą ir ištrynimą Jūs turite teisę BDAR 17 straipsnyje aprašytomis sąlygomis reikalauti, kad mes ištrintume su jumis susijusius asmens duomenis. Šiose sąlygose pirmiausia numatoma teisė ištrinti asmens duomenis, jei jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi. Galimybė pasinaudoti šia teise apribojama pagal BDAR 17 straipsnio 3 dalį pirmiausia tuomet, kai jūsų duomenų mums reikia nustatytai teisinei prievolei vykdyti arba teisinių pretenzijų sprendimui. 
7.4 Teisė apriboti duomenų tvarkymą Pagal BDAR 18 straipsnyje nustatytas sąlygas jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume duomenų tvarkymą. Ši teisė pirmiausia taikoma tuomet, kai (a) jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį galima patikrinti asmens duomenų tikslumą, (b) tokiu atveju, kai turėdami teisę reikalauti ištrinti duomenis, prieštaraujate duomenų trynimui ir prašote vietoje to apriboti jų naudojimą, (c) tuo atveju, kai mums nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, ir (d) jei mes ir jūs dar nesutarėme, ar tinkamai įgyvendinamas nesutikimas, kad duomenys būtų tvarkomi. Jei jūsų duomenų tvarkymas bet kuriuo iš šių būdų buvo apribotas, tuomet juos galima tvarkyti tik išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, jei jūs pareiškėte sutikimą arba tai būtina įgyvendinant teisinius reikalavimus.
7.5 Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu 

Jūs turite teisę dėl su jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių ir bet kuriuo metu pagal BDAR 21 straipsnį nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus. Mes toliau nebetvarkysime jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai galėsime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba aplinkybės susijusios su siekiu pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

7.6 Teisė į duomenų perkeliamumą Jūs turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu pagal BDAR 20 straipsnį. Būtina, kad duomenų tvarkymas būtų grindžiamas sutikimu ir buvo atliekamas automatizuotomis priemonėmis. 
7.7 Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai. Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu jūs manote, kad su jumis susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant taikomus duomenų apsaugos teisės aktus. 
8 Jūsų duomenų ištrynimas 
Paprastai mes ištriname arba nuasmeniname jūsų asmens duomenis tuomet, kai jų nebereikia siekiant tikslų, kuriems jie buvo renkami ir tvarkomi pagal ankstesnius punktus. Jei duomenys turi būti saugomi dėl teisinių priežasčių, tuomet jie yra blokuojami. Tai reiškia, jog tų duomenų nebėra galimybės toliau tvarkyti. Jei pageidaujate daugiau informacijos apie terminus, susijusius su mūsų taikoma ištrynimo ir saugojimo trukme, kreipkitės į 2 punkte nurodytą valdytoją naudodamiesi atitinkamais kontaktiniais duomenimis. 

9 Tikslo keitimas Jūsų asmens duomenys tvarkomi kitokiu negu nurodytas tikslu tik tokiu atveju, jei to reikalauja teisinės nuostatos arba jei jūs sutikote, kad duomenų tvarkymo tikslas būtų pakeistas. Jei duomenys toliau tvarkomi kitokiu tikslu negu tas, kuriuo iš pradžių buvo renkami duomenys, mes jus informuosime apie tokius kitus tikslus prieš pradėdami toliau tvarkyti duomenis ir pateiksime jums visą reikalingą su tuo susijusią informaciją. 10 Automatizuotas konkrečių sprendimų priėmimas arba profiliavimas Mes nenaudojame automatizuotų tvarkymo procesų, siekdami priimti specifinius sprendimus, įskaitant profiliavimą.

7. Šio pareiškimo apie privatumo apsaugą pakeitimai Naujausią šios privatumo politikos redakciją visuomet galite rasti čia:https://www.ifo.lt/privatumo-politika/

Redakcija: 2018 m. lapkričio mėn.